Vad kan man behandla?

Homeopati kan användas för att förebygga och behandla en mängd besvär; fysiska såväl som psykiska, exempelvis

 • Förkylningar och infektionskänslighet
 • Allergi och astma
 • Huvudvärk, migrän och yrsel
 • Cirkulationsbesvär
 • Led och muskelbesvär
 • Mag och tarmbesvär
 • Hudbesvär; akne och eksem
 • Hormonella besvär; ex PMS, klimakteriebesvär, infertilitet
 • Urinvägsbesvär
 • Nedstämdhet, oro
 • Sömnbesvär
 • Trötthet, utbrändhet
 • Nervösa besvär och panikattacker
 • Koncentrations svårigheter