Vad är homeopati?

Homeopati är baserat på den urgamla principen ”lika botar lika” (similia similibus curentur”) d v s vad en substans kan framkalla för symptom hos en frisk, kan den också bota hos en sjuk.De tankegångar som ligger till grund för homeopatin sträcker sig långt tillbaka i tiden, ända till Hippocrates ”läkekonstens faders” tid. Men den som utarbetade homeopatin till en systematiserad terapiform var den tyske läkaren och apotekaren Samuel Hahneman (1755-1843).

Homeopati är en medicinsk behandlingsmetod som stimulerar och stärker kroppens egna, naturliga läkekrafter (självläkning). Det är en effektiv och djupverkande metod som hjälper kroppen att återställa hälsan på ett naturligt sätt.
Inom homeopatin är varje individ unik med en egen individuell symptomsammansättning och man ser individen som en helhet där kropp och själ samverkar. Symptomyttringar är kroppens sätt att tala om att en obalans föreligger på något plan.

För att komma åt grundorsaken till problemet inriktar man sig på att behandla hela människan och inte sjukdomen eller symptomen i sig. Att bara inrikta sig på symptom utan hänsyn till andra faktorer har ofta endast en temporär effekt och kan göra att obalansen flyttas till andra plan.

Homeopaten intresserar sig inte bara för t ex huvudvärk eller magproblem i allmänhet, utan hur just din huvudvärk ter sig.
Vad är det som utlöser den?
Vad är det som gör den bättre eller sämre?
Om det hände något speciellt när problemen uppkom t ex.

Homeopaten tar även hänsyn till personlighet och konstitution och ställer en mängd frågor; exempelvis om sömn, om du är frusen/varm, vilken typ av mat du tycker om att äta; t ex salt, sött, kryddor, när på dygnet du är trött/pigg, eventuella tidigare besvär, om du har några rädslor, dina svagheter och styrkor etc.

Kort sagt så mycket du är villig och kan berätta!

Allt för att få fram en så individuell helhetsbild av dig som möjligt.
Utifrån den aktuella sjukdomsbilden föreskrivs ett homeopatiskt medel för att aktivera kroppens egen läkekraft.

Homeopatiska medel är hämtade från mineral-, växt- eller djurriket och är framställda på ett speciellt sätt med gradvis förtunning och skakning (s.k.potensering). De homeopatiska medlen är helt naturliga, har inga biverkningar och är inte vanebildande.