Behandlingstid

Normal tidsåtgång för ett första besök vid en homeopatisk konsultation tar ca 1,5 timme.

Därefter återbesök och uppföljning efter en månad, därefter var 6:e vecka eller varanan månad.
Återbesöken tar vid varje tillfälle ca 30-45 minuter.